Online Erfa B2B

Formål Online Erfa B2B

  • At udveksle erfaring og viden om online tilstedeværelse.
  • At inspirere hinanden/virksomhederne til mere og bedre online tilstedeværelse.

Etableret i april 2019

Målgruppe
Medarbejdere, der har ansvar for B2B-virksomheders online tilstedeværelse.

Virksomheden eller deltageren skal have adresse i Viborg Kommune og være medlem af Business Viborg.

Struktur
12 medlemsvirksomheder.

Der er fokus på praktisk erfaring og virksomhedscases, herunder do’s & don’ts samt tips & tricks.

På hvert møde er der bordet-rundt, hvor man deler, hvad der er sket i virksomhederne siden sidst, indenfor online tilstedeværelse.

Gruppen drives af erhvervskonsulent Merethe Wrang, Business Viborg, der sparrer med gruppens medlemmer omkring temaer og aktiviteter samt står for koordinering af møder.

Program
Fem erfa-møder, der afholdes hos medlemsvirksomhederne.

Pris
Det er gratis for medlemmer af Business Viborg at deltage i Online Erfa B2B første fem møder. Dog gælder særlige regler i fht manglende fremmøde

Bemærk
Online Erfa B2B er pt. lukket for optagelse af nye medlemmer. Kontakt Merethe Wrang, hvis du ønsker at blive orienteret om nye netværk indenfor online tilstedeværelse og marketing.