28. marts 2023: Generalforsamling Business Viborg

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i foreningen Business Viborg.

Dagsorden iht. vedtægter

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning og gennemgår den overordnede aktivitets- og handlingsplan for det kommende år
  3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab.
  4. Gennemgang og godkendelse af budget med forslag til kontingent og bestyrelseshonorar.
  5. Valg af formand.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret skriftlig til Foreningen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vedtægter Business Viborg

Tid: Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 17.00

Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2 sal, 8800 Viborg

Sæt x i kalenderen. Mulighed for tilmelding kommer senere. 


Fotos
 fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - 
blandt andet vores LinkedIn-profil, som du kan se herDeltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her