Lokal undersøgelse af erhvervsvenlighed betyder nye tiltag i Viborg KommuneI november 2020 sendte DI’s erhvervsanalyse Viborg Kommune ned af den nationale kommune-rangliste fra nr. 31 til nr. 62, bedømt på erhvervsvenlighed.

I de seneste uger har Business Viborg (tidl. VIBORGegnens Erhvervsråd) gennemført en ny undersøgelse blandt erhvervsrådets 650 medlemmer, hvor der ligeledes blev spurgt ind til samarbejdet med Viborg Kommune og medlemmernes opfattelse af Viborg som erhvervskommune.

20210225 Tilfredshedsanalyse (1)

Der er meget store udsving i virksomhedernes bedømmelse af erhvervsvenligheden i kommunen. Nogle giver topkarakterer, mens andre skraber bunden, når de har svaret på erhvervsrådets tre spørgsmål.

Erhvervsliv og politkere rykker tættere sammen
Business Viborgs formand Martin Pedersen udtaler: ”Der er behov for, at vi rykker tættere sammen – politikere og erhvervsliv – for at ændre på denne situation. Et negativt image vil gøre det vanskeligere at tiltrække både borgere og medarbejdere til de lokale virksomheder, så det er noget, vi skal rette op på i en fart, og det kræver samarbejde”, siger Martin Pedersen.

Hos Viborg Kommune har man allerede på baggrund af DI’s erhvervsanalyse besluttet en række initiativer. Efter et møde med Erhvervsrådet om medlemmernes vurdering rykkes der nu yderligere.

Nyt kontaktudvalg er nedsat
Borgmester Ulrik Wilbek udtaler: ” Vi tager både DI og Erhvervsrådets undersøgelser meget alvorligt, og vi er i fuld gang med at igangsætte tiltag, der skal forbedre samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen. Bl.a. har vi nedsat et nyt kontaktudvalg, hvor kommunen sætter sig sammen med bygherrer, rådgivere og håndværksvirksomheder for at forbedre samarbejdet og håndteringen af byggesager.”

Medlemmerne af Business Viborg peger i undersøgelsen på nogle konkrete idéer til at forbedre erhvervsvenligheden. En bedre servicekultur i Viborg Kommunes forvaltning og en mere opsøgende tilgang til virksomhederne, er to af de forslag, som medlemmerne peger på som de vigtigste.

Virksomhederne kommer med på råd
Det har foranlediget, at borgmester Ulrik Wilbek nu sammen med erhvervsrådets direktør har valgt at besøge en række af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Målet er at komme et spadestik dybere i forhold til styrker og svagheder i kommunens samarbejde med erhvervslivet.

”Jeg ønsker naturligvis at skabe de bedste rammer for det lokale erhvervsliv og vil i den kommende tid besøge så mange virksomheder som muligt for at få idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre,” slutter borgmesteren.

Business Viborgs medlemsundersøgelse omfatter svar fra mere end 200 virksomheder og er gennemført i perioden fra 12.-29. januar 2021.

For yderligere informationer

Formand for Business Viborg (tidl. VIBORGegnens Erhvervsråd) Martin Pedersen på tlf: 4068 6161

Borgmester Ulrik Wilbek på tlf: 4078 8800

Erhvervsdirektør Henrik Hansen på tlf: 4013 4474