Rikke Agerholm Therkildsen

 

 

Rikke Agerholm Therkildsen

Projektchef FN17 Business

Tel. + 45 2048 1003

Mail: rith@buvi.dk

Rikke Agerholm Therkildsen er ansat som Projektchef for FN17 Business.

I FN17 Business arbejder Rikke med at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at anvende FN’s 17 Verdensmål aktivt i deres forretningsgrundlag og strategi.

Verdensmålene udgør en ny global ramme for virksomhederne og er de konkurrenceparametre, som de fremover kommer til at måle sig på.

Flere danske virksomheder har allerede positioneret sig på sit bidrag til en bæredygtig fremtid. Målene rummer dog potentiale for, at langt flere drager nytte heraf.

Opgaven for Rikke er, i samarbejde med centrets stiftere og medlemmer, at skabe et miljø, hvor virksomheder og iværksættere kan træne deres færdigheder i at implementere Verdensmål i deres strategi og forretningsmodel.

Hjemvendt efter fem år i Dubai
Rikke er i sommeren 2020 vendt hjem efter fem år i Dubai, hvor hun, sammen med sin familie, der består af mand, to døtre og en hund, har været udstationeret fra Grundfos, hvor hendes mand er ansat.

I de fem år har Rikke arbejdet meget med bæredygtighed og verdensmål bl.a. som Business Development Manager for HolmrisB8 og i forbindelse med etablering af Green Hub i Dubai sammen med ACTNOW by Grundfos, State of Green og det danske generalkonsulat. Sideløbende med dette startede hun netværket CAHAW – Create A HAppy Workplace, samtidig med at have drevet egen konsulentvirksomhed 1gate.

Inden Rikke tog til Dubai har hun bl.a. været i den grafiske branche og en årrække hos LAKexperten, der senere blev til Qars.

Rikkes arbejdssted er primært i Agro Business Park i Foulum, hvor FN17 Business center er etableret. Derudover har Rikke en kontorplads hos Business Viborg for at sikre bedst mulig adgang til det lokale og nationale erhvervsliv.

Bag centeret står Viborg Kommune, Viborg Innovation Fond, Peter Larsen Kaffe, Anders Brøndums Velgørende Fond, Asmildkloster Landbrugsskole, Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum og Business Viborg.