Center for Industri - 3D Print Netværk

98A8378


3D Print Netværket under Center for Industri CFI består af en bred faglig medlemsskare af danske produktionsvirksomheder, som mødes fire gange årligt i forskellige sammenhænge.

Vores grundlæggende formål er at skabe dialog med danske produktionsvirksomheder for herigennem at sikre innovation og dermed skabe de fordele, der skabes ved anvendelse af 3D teknologi i danske virksomheder.

 

 • Der arrangeres virksomhedsbesøg
 • Møder med videnscentre og institutioner, som har stort fokus på 3D teknologi.
 • Der drøftes materialevalg
 • Laves business cases
 • Snakkes fremtidsperspektiver og trends.

Som medlem får din virksomhed mulighed for at møde

 • De ledende danske industrivirksomheder
 • Toppen af forskning og udvikling inden for 3D teknologi i Danmark

Der skabes også mulighed for at besøge medlemsvirksomheder, som i den daglige drift arbejder med 3D teknologier af forskellig art.

Vi har bl.a. fokus på flere specifikke procesområder, herunder 

 • PROTOTYPING
 • TOOLING og MANUFACTURING
 • REVERSE ENGINEERING
 • og ikke mindst stort fokus også på MATERIALER

3D PRINT TRY-OUT
Som medlem af CFI’s 3D PRINT NETVÆRK får din virksomhed desuden mulighed for at deltage i vores 3D PRINT TRY-OUT forløb.

Her får du mulighed for at låne en 3D PRINTER gratis i en måned. Vi kommer til din virksomhed med printer og print-materiale og sikrer korrekt installation forud for opstart på forløbet.

Center for Industri vil gerne sikre vidensdeling på allerhøjeste højeste niveau. Derfor er vi i gang med at etablere et 3D PRINT LAB & INNOVATIONSCENTER i House of Industry i Viborg, hvor vi flytter ind i løbet af sommeren 2021.

Center for Industri vil herigennem skabe et unikt ”state of the art” 3D PRINT innovationscenter, som vores medlemsvirksomheder vil få stor gavn af og dermed være med til at sikre sine konkurrencefordele og placering ”up-front ” i en hastig voksende 3D-teknologisk industri.

Pris for medlemskab af 3D Print Netværk i 2021

1-19 ANSATTE kr. 2.500 /ÅR (kan deltage med 1 person)
20-99 ANSATTE kr. 5.000/ÅR (kan deltage med 2 personer)
100+ ANSATTE kr. 10.000/ÅR (kan deltage med 3 personer)

20200425 CFI Logo

Beløbet forfalder i januar. Sker din indmeldelse i løbet af året, betales forholdsvist.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til Poul Erik Mortensen, inden d. 1. oktober, i en igangværende kalenderperiode.