20200310 Verdensmaal VER Lavthægende Frugter

Bæredygtighed, klima-lov og FN 17 Verdensmål. Der er mange nye forventninger, der ruller ind over vores medlemsvirksomheder og os selv. Det er et paradigmeskifte for at drive virksomhed, hvor der arbejdes med flere bundlinjer.

Kravene kan komme fra ny lovgivning, fra kunder og leverandører, eller fra nuværende og kommende medarbejderne.

Hos Business Viborg påtager vi os en hovedrolle i at få de nye krav og forventninger gjort operationelle og skabe resultater – på alle tre bundlinjer. Det kan vi gøre selv som det gode eksempel og invitere andre med på rejsen.

Vi kan gøre det i vores individuelle vejledning af virksomheder og iværksættere. (Billedet her illustrerer, at vi er i gang med at plukke både de lavthængende - og de andre frugter på træet).

Vi kan også gøre det på den store klinge med etableringen af centeret FN17 Business, som hjælper det fællesskab, som vi er en del af, med at få ansvarlighed og bundlinje til at gå hånd i hånd.

FN17 Business

FN17 Business viser virksomheder og start-ups mulighederne i Verdensmålene og inspirerer dem til at gå videre.

FN17 Business tilbyder undervisning i konkrete værktøjer og hjælper med implementering herunder også synliggørelse af indsatsen.

Læs mere på FN17.dk