Center for Industri - 3D Tech Netværk

98A8378


3D Tech Netværk under Center for Industri CFI består af en bred faglig medlemsskare af danske produktionsvirksomheder, som mødes fire gange årligt i forskellige sammenhænge.

Vores grundlæggende formål er at skabe dialog med danske produktionsvirksomheder for herigennem at sikre innovation og dermed skabe de fordele, der skabes ved anvendelse af 3D teknologi i danske virksomheder.

 

 • Der arrangeres virksomhedsbesøg
 • Møder med videnscentre og institutioner, som har stort fokus på 3D teknologi.
 • Der drøftes materialevalg
 • Laves business cases
 • Snakkes fremtidsperspektiver og trends.

Som medlem får din virksomhed mulighed for at møde

 • De ledende danske industrivirksomheder
 • Toppen af forskning og udvikling inden for 3D teknologi i Danmark

Der skabes også mulighed for at besøge medlemsvirksomheder, som i den daglige drift arbejder med 3D teknologier af forskellig art.

Vi har bl.a. fokus på flere specifikke procesområder, herunder 

 • PROTOTYPING
 • TOOLING og MANUFACTURING
 • REVERSE ENGINEERING
 • og ikke mindst stort fokus også på MATERIALER

 

Vil du være med i netværket? Kontakt Poul Erik Mortensen for at høre meget mere på 81 71 41 04 eller pem@centerforindustri.dk