Topleder Gruppen Viborg

Topledergruppen Viborg

Formål

At skabe et fortroligt forum for ligesindede direktører og ejere i større virksomheder i Viborg Kommune, hvor fælles udfordringer og svære beslutninger kan vendes.

At bidrage til forretningsudvikling og udvikling af strategiske kompetencer.

At blive inspireret af nye tendenser, politiske strømninger, erhvervsmæssige muligheder og trusler – og at omsætte dette til planer og handlinger i egen virksomhed.

Målgruppe
Direktører med strategisk ansvar og ejere af private virksomheder med 20+ ansatte, der kan bidrage positivt til netværkets udvikling.

Virksomheden eller toplederen skal have adresse i Viborg Kommune.

Det forventer vi af medlemmer i Topleder Gruppen
Commitment og høj fremmødefrekvens. Engagement og deltagelse, både i forhold til egne og andres problemstillinger. 100% fortrolighed omkring temaer drøftet i netværket.

Struktur
30+ medlemmer.
Gruppen ledes af souschef Merethe Wrang, Business Viborg, der sparrer med gruppens medlemmer omkring temaer og aktiviteter samt står for optagelsessamtaler og mødeprogrammer.

Program
Tre netværksmøder om året, der til dels afholdes hos medlemsvirksomhederne. Mødeindkaldelse med agenda fremsendes til medlemmerne.

Medlemmer af Topleder Gruppen inviteres til VIP morgen- og fyraftensmøder med politikere og topledere.

Erhvervs- og netværkstur med besøg hos inspirerende topledere og erhvervsprofiler, der har gjort det særlig godt.

Pris for 2023
11.000 kr. pr. år. pr. person ekskl. moms og inkl. indenrigs erhvervs- og netværksdelegation.

Interesseret i at blive medlem
Nye kandidater til Topleder Gruppen kan anmode om optagelse eller blive opfordret af et bestående medlem til at blive en del af netværket. .