Topleder Gruppen Viborg

Topledergruppen Viborg

Formål

At skabe et fortroligt forum for ligesindede direktører og ejere i større virksomheder i Viborg Kommune, hvor fælles udfordringer og svære beslutninger kan vendes.

At bidrage til forretningsudvikling og udvikling af strategiske kompetencer.

At blive inspireret af nye tendenser, politiske strømninger, erhvervsmæssige muligheder og trusler – og at omsætte dette til planer og handlinger i egen virksomhed.

Målgruppe
Direktører med strategisk ansvar og ejere af private virksomheder med 20+ ansatte, der kan bidrage positivt til netværkets udvikling.

Virksomheden eller toplederen skal have adresse i Viborg Kommune.

Det forventer vi af medlemmer i Topleder Gruppen
Commitment og høj fremmødefrekvens. Engagement og deltagelse, både i forhold til egne og andres problemstillinger. 100% fortrolighed omkring temaer drøftet i netværket.

Struktur
30+ medlemmer.
Gruppen ledes af erhvervsdirektør Henrik Hansen, Business Viborg, der sparrer med gruppens medlemmer omkring temaer og aktiviteter samt står for optagelsessamtaler og mødeprogrammer.

Program
Tre netværksmøder om året, der til dels afholdes hos medlemsvirksomhederne. Mødeindkaldelse med agenda fremsendes til medlemmerne.

Medlemmer af Topleder Gruppen inviteres til VIP morgen- og fyraftensmøder med politikere og topledere.

Erhvervs- og netværkstur med besøg hos inspirerende topledere og erhvervsprofiler, der har gjort det særlig godt.

Temaer i 2024: 

Torsdag d. 1. februar 2024 fra kl. 14.00-19.00: Kunstig intelligens - et foredrag der afmystificerer ved Thomas Terney

Tirsdag d. 28. maj 2024 fra kl. 14.00-19.00: Geopolitiske og sikkerhedsmæssige forhold ved Peter Viggo Jakobsen

Tirsdag d. 12. november 2024 fra kl. 14.00-19.00: Efter det amerikanske valg: Analyse og betydning for erhvervslivet ved Mads Dalgaard Madsen

Møderne er inkl. middag. 

Pris for 2024
11.500 kr. pr. år. pr. person ekskl. moms og inkl. indenrigs erhvervs- og netværksdelegation.

Interesseret i at blive medlem
Nye kandidater til Topleder Gruppen kan anmode om optagelse eller blive opfordret af et bestående medlem til at blive en del af netværket.

Kontakt Henrik Hansen hvis du er interesseret i at blive en del af Topleder Gruppen. Du kan træffe ham på tlf. +45 40 13 44 74 eller heha@buvi.dk