BUVI-talks! d. 29. maj

BUVI-talks! er konceptet, hvor vi kommer endnu tættere på dig og din virksomhed samt skaber et stærkere fællesskab blandt vores medlemmer.

BUVI-Talks! giver dig mulighed for at mødes med 10 medlemmer, hvor der vil være en åben dialog og mulighed for at tackle de udfordringer eller muligheder, du sidder med.

Tid: Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 8.15 - 09.30
BUVI AfterTalks fra kl. 9.30-10.00 - frivillig deltagelse

Sted: Business Viborg, Erik Ejegods Vej 16, 2. sal, Lokale 2.05, 8800 Viborg

Tilmeld dig d. 29. maj her

BUVI TALKS Møde

Skulle alle pladser være optaget, kan du finde de andre mødedatoer her. 

Hvorfor skal du deltage? 

Du kan forvente et effektivt møde, hvor vi får belyst, hvad virksomhederne aktuelt er optaget af. På kryds og tværs af deltagerne skaber vi synergier og kommer med løsningsforslag til hinandens udfordringer og muligheder.

De indsigter og den viden, vi opnår under mødet, vil vi hos Business Viborg anvende til at forbedre vores støtte og services over for vores medlemsvirksomheder, så vi bedre kan hjælpe jer med at nå jeres mål.

BUVI-Talks! er et koncept, vi kører løbende med en fast agenda. Vi forsøger så vidt muligt at variere, hvem du møder til BUVI-Talks! så du hele tiden udvider dit netværk og din horisont.

Agenda for møderne:

8.15Velkomst fra dagens mødeleder fra Business Viborg
8.20
Bordet rundt, max 2 minutter pr. virksomhed.
- Præsentér dig selv og din virksomhed
- Hvad fylder i din virksomhed lige nu?
8.40: Refleksion på baggrund af bordet rundt

9.05: Crowd-Talks!

9.20: ”BUVI-hoot”

9.30: Afrunding

9.30-10.00: BUVI AfterTalks - mulighed for afrunding med de øvrige deltagere (frivillig deltagelse) og en croissant

 

Vil du høre mere om BUVI-talks? Så tag fat i en af vores erhvervskonsulenter! 

Jakob Quist - 29 75 43 03 - jaqu@buvi.dk 

Ian Norman - 50 71 51 15 - iano@buvi.dk

Michael Freundlich - 23 26 63 92 - mifr@buvi.dk

Vi ses!

Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores LinkedIn-profil, som du kan se herDeltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her