ESG-bevægelsen d. 4. december

Bidrag til den bæredygtige udvikling i din virksomhed og gør arbejdet med ESG til en konkurrencefordel.

Tid: Onsdag d. 4. december 2024 kl. 8.00 - 10.30

Sted: Annonceres senere

Hvad koster det? Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her

Business Viborg afholder fire arrangementer i ESG-bevægelsen i 2024.

De fire arrangementer tager udgangspunkt i ESsamt et afsluttende opsamlingsarrangement med et mere indgående fokus på det lovgivningsmæssige aspekt, rapporteringskrav og ”Next step” i arbejdet med ESG.

 

ESG-bevægelsen

Program for denne formiddag er endnu ikke på plads. Men tilmeld dig allerede nu, så du har mødet i din kalender.

Tid: Onsdag d. 4. december 2024 kl. 8.00 - 10.30

Sted: Annonceres senere

Hvad koster det? Deltagelse er gratis. Tilmelding nødvendig.

Der opkræves et no-show gebyr ved udeblivelse uden afbud.

Der er planlagt fire møder i 2024, og dette er det fjerde i rækken. De andre datoer er 6. februar, 15. maj og 10. september.

Vi tilstræber

  • Til hvert arrangement tilstræbes det, at der kommer en oplægsholdere/inspiratorer, der formår at skabe inspiration, provokation, nysgerrighed og debat.
  • Samtidig tilstræbes det, at vi gennem virksomhedscases laver en vekselvirkning fra det tankevækkende oplæg til det praksisnære virksomhedsperspektiv.
  • Vi sigter efter, at vores case-virksomheder har en vis branchediversitet, så arrangementerne opleves dynamiske.
  • Der vil være tid til netværk.
  • I forbindelse med velkomsten er der et fast punkt kaldet Aktuelt, som skal ses som dels oplysende og dels som en appetizer på, hvor man som virksomhed kan søge mere viden og inspiration om det aktuelle emne.

Bag ESG-bevægelsen står Business Viborg, Viborg Kommune og FN17 Business i et samarbejde med Vi er Viborg og Viborg Stifts Folkeblad.

ESG står for

  • Environmental (miljø)
  • Social (sociale forhold)
  • Governance (god selskabsledelse)

og det er en bredere tilgang, der omfatter en række bæredygtighedsaspekter ud over energi.

Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores LinkedIn-profil, som du kan se herDeltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her