Generalforsamling i Hærvejskomiteen 10. marts 2023 kl. 12.00 – 15.00


Hærvejskomitéen indkalder til ordinær generalforsamling med følgende program:

Kl. 12.00: Ankomst og frokost

Kl. 13.00: Velkomst ved Formand Jan Hessellund

Ordinær Generalforsamling i Hærvejskomiteen, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Styregruppens beretning ved formanden
  3. Forelæggelse af årsregnskab 2022
  4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2024
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Registrering af medlemmer til styregruppen
  8. Eventuelt
Hærvejsmotorvej NU

Kl. 13.30: Faglig og teknisk status på Ny Midtjyske Motorvej – igangværende og kommende processer v/ Leif Hald Pedersen, Projektleder Vejdirektoratet

Kl. 14.10: Den politiske situation set fra nuværende og tidligere MF’s side v/Niels Flemming Hansen, MF og Transportordfører for Konservative, v/ Thomas Jensen, MF og Transportordfører for Socialdemokratiet samt v/ Kristian Pihl Lorentzen, tidl. MF og Transportordfører for Venstre

Kl. 14.30: Politisk status på infrastrukturplanen og den ny Midtjyske Motorvej – med efterfølgende dialog v/Transportminister Thomas Danielsen, Venstre

Kl. 15.00: Afrunding og tak for i dag v/ Formand Jan Hessellund

Deltagelse er gratis, og alle er velkomne til at deltage i hele arrangementet, inkl. frokost. Men tilmelding er påkrævet for at kunne deltage. Tilmeld dig her

Tid: Fredag d. 10. marts 2023 - kl. 12.00 - 15.00 - Frokost fra kl. 12.00

Sted: Trinity Hotel & Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Hærvejskomitéens sekretariat - info@haervejskomiteen.dk c/o Business Viborg - Hærvejsmotorvej.nu

Deltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her

Tilmeldingsfrist d. 5. marts

Tilmeld dig her