Hærvejsmotorvej NU

Generalforsamling i Hærvejskomiteen

Onsdag den 1. september 2021
kl. 13.00 – 15.00

Der serveres frokost anretning fra kl. 12

Hærvejskomitéen indkalder til ordinær generalforsamling med følgende program:

Kl. 12.00 Ankomst med frokost
Kl. 13.00 Velkomst ved Formand Poul Andersen
Kl. 13.10 Ordinær Generalforsamling i Hærvejskomiteen iht. dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Styregruppens beretning ved formanden
3. Forelæggelse af årsregnskab
4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2021
5. Valg af revisor
6 .Indkomne forslag
7. Registrering af medlemmer til styregruppen
8. Eventuelt

Kl. 14.00 Nu kommer Hærvejsmotorvejen - ny plan for infrastruktur investeringer i Danmark frem til 2035 sikrer påbegyndelse af projektet

  • Kort beskrivelse af hovedpunkterne i Infrastrukturaftalen
  • Hvad står der i aftalen om Hærvejsmotorvejen, og hvilken tidsplan kan forventes?

v) Niels Græsbøll Olesen, Chefkonsulent, Region Syddanmark

Kl. 14.30 Drøftelse om Hærvejskomiteens aktiviteter fremadrettet, nu hvor de første etaper er besluttet

  • Kan der arbejdes for at fremskynde projektet?
  • Kan der arbejdes med tilbageløbsmidler for at få flere etaper sat i gang, specielt den sydlige del, hvor der allerede er en eksisterende VVM?

Kl. 15.00 Afrunding og tak for i dag v) Formand Poul Andersen

Deltagelse er gratis, og alle er velkomne til at deltage i hele arrangementet, inkl. frokost. Men tilmelding er påkrævet for at kunne deltage.

Max 60 deltagere efter "først til mølle princippet".

Tid: Onsdag d. 1. september 2021 - kl. 13.00 - 15.00 - Frokost fra kl. 12.00

Sted: Business Viborg, Erik Ejegods Vej 16, Konferencelokale 3. sal, 8800 Viborg

Find kørselsvejledning og parkeringsvejledning her

Hærvejskomitéens sekretariat - info@haervejskomiteen.dk c/o Business Viborg, Erik Ejegods Vej 16, 2. sal, 8800 Viborg - Hærvejsmotorvej.nu

Deltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her

Tilmeldingsfrist d. 27. august

Tilmeld dig her