BUVI-talks!

 

BUVI-talks! er et nyt koncept, vi har startet for at komme endnu tættere på dig og din virksomhed samt skabe et stærkere fællesskab blandt vores medlemmer.

Dette særlige koncept giver dig mulighed for at mødes med 10 ligesindede ejerledere, hvor der vil være en åben dialog og mulighed for at tackle de udfordringer, du sidder med.

BUVI-talks!

Hvorfor skal du deltage? Du kan forvente et effektivt møde, hvor vi får belyst, hvad der rør sig i virksomhederne og hvilke udfordringer, du og de andre virksomheder har. Det er muligt at bidrage med løsningsforslag til hinandens udfordringer og skabe synergier på kryds og tværs af virksomhederne.

De indsigter og den viden, vi opnår under mødet, vil vi hos Business Viborg anvende til at forbedre vores støtte og services over for medlemsvirksomheder, så vi bedre kan hjælpe jer med at nå jeres mål.

Det er et koncept, vi kører løbende med en fast agenda. I første omgang åbner vi op for 100 medlemmer fordelt på 10 møder.  Du kan kun deltage i ét af de 10 møder, så tjek dagene herunder og tilmeld dig hurtigst muligt inden vi melder udsolgt!

Agenda for møderne:

8.15Velkomst fra dagens mødeleder fra Business Viborg

8.20Bordet rundt, max 2 minutter pr. virksomhed.
 -  Præsentér dig selv og din virksomhed
-   Hvad du ser du som virksomhedens største udfordring lige nu?

8.40: Refleksion på baggrund af virksomhedernes udfordringer

9.05: Crowd-Talks!

9.20: ”BUVI-hoot”

9.30: Afrunding

9.30-10.00: BUVI AfterTalks - mulighed for afrunding med de øvrige deltagere (frivillig deltagelse)

Tilmelding

Tilmeld dig ét af de 10 møder.

Tirsdag d. 30. januar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her - ER AFHOLDT

Onsdag d. 31. januar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her - ER AFHOLDT

Onsdag d. 7. februar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her - ER AFHOLDT

Torsdag d. 8. februar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her - ER AFHOLDT

Tirsdag d. 20. februar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her

Torsdag d. 22. februar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her

Tirsdag d. 27. februar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her

Torsdag d. 29. februar kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her

Onsdag d. 13. marts kl. 8.15.9.30 Tilmeld dig her

Torsdag d. 14. marts kl. 8.15-9.30 Tilmeld dig her 

 

Vil du høre mere om BUVI-talks? Så tag fat i en af vores erhvervskonsulenter! 

Ian Norman - 50 71 51 15 - iano@buvi.dk

Anne Christine Forum Harritz - 50 43 46 64 - anha@buvi.dk

Michael Freundlich - 23 26 63 92 - mifr@buvi.dk

Vi ses!