Et kontrastfyldt 2021. Nye udfordringer i 2022 - men også spændende planer blev præsenteret på Business Viborgs generalforsamling

Generalforsamling 2022 Business Viborg


Business Viborg afholdt sin årlige generalforsamling i BDO Lounge d. 29. marts 2022 med omkring 80 deltagere.

Efter sit andet år på posten som formand for Business Viborg satte Martin Pedersen fra JP Group fokus på følgende overskrifter i bestyrelsens beretning.

2021 – et år fyldt med kontraster

 • Corona bølger
 • Supply chain udfordringer
 • Mangel på arbejdskraft
 • Men alligevel rekord resultater i mange virksomheder og en god vækst i samfundsøkonomien

2021 Den lokale udvikling

2021 i Business Viborg

2022 - nye udfordringer for samfundet

2022 - tre centrale temaer i fokus

 • Mangel på arbejdskraft
 • Bæredygtighed
 • Digitalisering - med en præsentation af de allerede fremskredne planer for Digitaliseringscenter Viborg.

Regnskab, budget og kontingentfastsættelse blev gennemgået.

Årets resultat udviser overskud på 532.577 kr. mod 226.565 kr.

Egenkapital positiv med 1.329.309 kr. mod 796.732 kr.

Likviditeten er fortsat god. Ca. 2 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. sidste år.

Valg til formandspost og bestyrelse

Herefter var der valg til formandsposten og til bestyrelsen. Martin Pedersen blev genvalgt som formand for en toårig periode.

Nye medlemmer i bestyrelsen er Karen Touborg, Grundfos og Tobias Ejlskov, Ejlskov Design.

Du kan læse præsentationen for generalforsamling, og bl.a. få uddybet bestyrelsens beretning og erhvervsdirektør Henrik Hansens præsentation af Digitaliseringscenter Viborg her: Business Viborg generalforsamling 2022

Fakta Business Viborgs bestyrelse

 • CEO Johs. Pedersen/Ejer JP Group A/S Martin Pedersen, formand for bestyrelsen.
 • Direktør Michael Pedersen, Hella Gutmann Solutions A/S, genvalgt.
 • Co-founder & CEO Anne Stampe Olesen, Nordic FemaleFounders, genvalgt.
 • CEO / Partner & Producer Claus Toksvig, Nørlum, genvalgt.
 • Direktør Karen Tovborg, Grundfos, nyvalgt
 • Direktør Tobias Ejlskov, Ejlskov Design, nyvalgt

Følgende fortsætter i bestyrelsen:

 • Ejer og direktør Henrik Lund, Byggefirmaet Lund A/S.
 • Partner & CEO Karsten Lindberg, Viborg Ingeniørerne.
 • Direktør Adrian Tresoglavic, Mercantec.
 • Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg Kommune, født medlem som borgmester
 • Næstformand FH Skive-Viborg, Brian Dalsgaard, udpeget af Lønmodtagerorg.

Sine Juul Praastrup udtræder af bestyrelsen.

Yderligere oplysninger om pressemeddelelsen fås ved henvendelse til erhvervsdirektør Henrik Hansen, tlf. 4013 4474 eller formand Martin Pedersen, tlf. 4068 6161.