Rikke Agerholmtherkildsen

Rikke Agerholm Therkildsen er ansat som Projektchef for det nye FN17 Business Akademi & Inkubator med start den 1. oktober 2020.

I FN17 Business skal Rikke arbejde med at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at anvende FN’s 17 Verdensmål aktivt i deres forretningsgrundlag og strategi.

Opgaven for Rikke bliver, i samarbejde med centrets stiftere og medlemmer, at skabe et miljø, hvor virksomheder og iværksættere kan træne deres færdigheder i at implementere Verdensmål i deres strategi og forretningsmodel.

Læs mere om Rikke og det nye FN17 Business her