Værktøjskursus: Market Traction d. 13. oktober - Få gennemslagskraft - Boost dit salg - Skab vækst

Market Traction handler om hvordan man får gennemslagskraft på sit marked, booster sit salg og skaber vækst.
Market Traction modellen foreskriver, at virksomheder, hvad enten de er opstartsvirksomheder eller etablerede virksomheder, kan arbejde med fire forskellige dimensioner afhængig af virksomhedens behov.

Disse fire dimensioner er:

  • Oparbejdelse af kompetencer og ressourcer relateret til markedsforståelse
  • Konfigurering af interaktioner med nøgle-interessenter
  • Aktiviteter inden for marketing og forretningsudvikling
  • Måling og opfølgning på outcomes og opnået gennemslagskraft

Oplægsholder: Christian Nielsen, Partner i strategikonceptet Kickass Companies og Head of Department of Business and Management ved Aalborg Universitet.

Tid: Onsdag d. 13. oktober 2021 - kl. 8.15 - 11.15 - Kaffe og rundstykker fra kl. 8.00.
Sted: BDO Lounge, Tingvej 7, 2. sal, 8800 Viborg

Lyder ovenstående ikke som noget for dig? - Så læs mere og tilmeld dig her!