Nye partnerskaber mellem uddannelser og erhvervsliv blev lanceret på Business Viborgs generalforsamling


Der var lagt op til – og det blev til - gode drøftelser om nye partnerskaber mellem uddannelser og erhvervsliv på Business Viborgs generalforsamling d. 18. marts 2024 på Golf Salonen.

Man starter med de fire uddannelser Visuel Markedsføringsøkonom, Maskinmesteruddannelsen, Softwareingeniør og Industritekniker, men det tænkes udbredt til en bred vifte af uddannelser inden for det næste års tid.

Generalforsamling Drøftelse Business Viborg Panelet

Målet med partnerskaberne er at bygge et brand op om at være erhvervslivets Uddannelsesby – hvor studerende har en tæt forbindelse til virksomhederne på dag 1, hvor de starter på uddannelsen.

Nu starter arbejdet for alvor med igangsætning og eksekvering af partnerskaberne.

Generalforsamling Drøftelse Business Viborg Medlemmer (1)
Generalforsamling Drøftelse Business Viborg Medlemmer

Et spændende 2024 er allerede godt i gang

Efter en lille pause var det tid for den årlige generalforsamling, og formand Martin Pedersen, der i øvrigt blev genvalgt som formand for Business Viborg, gav først et lille tilbageblik på det seneste år blandt andet med følgende punkter.

 • Aktivitetsfyldt med mange arrangementer og events – og mere end 2700 deltagere i årets løb.
 • Succesfuld Iværksætterfestival og Award Show.
 • Fælles Industri TRÆF sammen med DI Viborg-Silkeborg.
 • Elev og Lærlingenetværk sammen med Mercantec.
 • Nyt EU-projekt omkring 3D print og ansvar for DM i 3D print ved HI-Messen.
 • Nyt Nordisk projekt omkring sundhedsteknologi.
 • Grønne Sammen, ESG Bevægelsen og Start Up Green.
 • Skovplantningsprojekt med deltagelse af ca. 20 lokale virksomheder og samlet investering i 54.000 træer.
 • Stærk udvikling i FN17 Business – nu med 25 partnervirksomheder.

 

Helt aktuelt – starten af 2024

 • 703 medlemmer er nu en del af Business Viborg – og målet fastholdes om 800 medlemmer inden udgangen af 2025.
 • BUVI Talks – 92 medlemmer har deltaget indtil nu på de første 10 møder – helt nyt koncept der bringer os tættere på medlemmerne.
 • Ny organisering, der understøtter en tættere relation til medlemmerne og sikrer størst mulig synergi mellem vores samlede gruppe af konsulenter og vores nye kommunikations setup.
 • Igangsætning af partnerskaber mellem uddannelse og erhvervsliv – som netop debatteret forud for Generalforsamlingen.
 • Opstart Business Green iværksætterforløb sammen med Midtbyens gymnasium.
 • Færdiggørelse af Business Viborg Bæredygtighedsrapport
 • Trepartsaftale indgået mellem Viborg Kommune, Erhvervshus Midtjylland og Business Viborg – tættere kobling mellem de forskellige indsatser til gavn for erhvervslivet
Generalforsamling Business Viborg Formand Martin Pedersen
Generalforsamling Business Viborg

Hvad byder 2024 på fremad

 • Eksekvering på de nye partnerskaber – først med 4 uddannelser og sidenhen på mange flere.
 • Videreudvikling af BUVI Talks! konceptet – med ugentlige møder resten af året kombineret med et nyt cafékoncept, der samler medlemmerne i større grupper nogle få gange om året til at styrke relationer på tværs.
 • Et nyt netværk omkring automation og robot-teknologi – rekruttering foregår netop nu.
 • Fokuserede arrangementer inden for AI, der fylder dagsorden i store dele af erhvervslivet.
 • Linjeføring skal fastlægges for motorvejen rundt om Viborg – MKV-analyse offentliggøres lige inden eller lige efter sommerferien.
 • Og så skal Business Viborg finde en ny direktør – der skal være med til at lægge den nye strategi for 2025 og fremadrettet.

Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Karen Touborg, Anne Stampe Olesen, Michael Pedersen og Claus Toksvig, og som skrevet også genvalg til formand Martin Pedersen.

Se bestyrelsen for Business Viborg her

Ønskes yderligere information om pressemeddelelsen kontakt

Erhvervsdirektør Henrik Hansen, tlf. 4013 4474

Erhvervsrådsformand Martin Pedersen, tlf. 4068 6161.

Generalforsamling Drøftelse Business Viborg Kulturdirektør Lars Stentoft
Generalforsamling Business Viborg Medlemmer
Generalforsamling Business Viborg Medlemmer (2)
Generalforsamling Drøftelse Business Viborg Anne Christine Forum Harritz