Nyt bestyrelsesmedlem og næstformand hos Business Viborg

Karen Touborg er valgt ind i bestyrelsen hos Business Viborg og overtager næstformandsposten efter Sine Juul Praastrup. Karen er Senior Director hos Grundfos og har mere end 20 års erfaring inden for miljø og arbejdsmiljø i store internationale virksomheder, og senest sidder hun i bestyrelsen for Ravendo. Derudover er Karen formand for Dansk Industris nationale miljøudvalg, så det er stærke kompetencer inden for det grønne område, Karen bringer ind i bestyrelsen.

Karen Touborg

”Jeg tror på, at min erfaring fra store virksomheder kan omsættes til resultater for SMV-virksomheder, og det vil jeg gerne være med til at facilitere gennem Business Viborg. Jeg ser de små og mellemstore virksomheder som nøglen til den grønne omstilling og en mere bæredygtig udvikling. Vi kan hente inspiration fra de store internationale virksomheder, men tankegangen og mulighederne er anderledes i små og mellemstore virksomheder, så der skal også tænkes anderledes. Her kan Business Viborg være en viden-og ressourcebank for virksomheder, der vil i gang med den grønne omstilling eller videre med deres nuværende tiltag”, fortæller Karen Touborg

Se hele bestyrelsen for Business Viborg her.