Nyt medlem i advisory board for Ledelses Forum

Dennis Lucassen 1

Ledelses Forum, under Business Viborg, har fået et nyt medlem i deres advisory board. Det er Dennis Lucassen fra Biomar, der fremadrettet skal være med til at udvikle netværket med det øvrige advisory board:

”Jeg håber, jeg kan være med til at sætte den fremtidige retning for Ledelses Forum og finde ud af, hvilke emner der kan være interessante at have en dialog om i ledernetværket. Samtidig vil jeg gerne bidrage med nye ideer til vores fremtidige møder” fortæller Dennis.

På sigt vil han også gerne hjælpe andre virksomheder med sparring om ledelse og salg i et advisory board eller en bestyrelse, og så derfor denne mulighed som et skridt på vejen.  

Medlem siden 2019
Dennis har været medlem af Ledelses Forum siden september 2019, hvor han meldte sig ind i netværket 

med et ønske om at sparre med andre brancher end den, han selv er en del af. ”Udover at få sparring og inspiration fra andre brancher, meldte jeg mig også ind i netværket for at få et større kendskab og bedre kontakt til det lokale erhvervsliv i Viborg. Jeg har igennem hele min karriere arbejdet i store virksomheder i Aalborg, Århus osv., men jeg har aldrig rigtig haft et stort erhvervsnetværk i Viborg, hvor jeg bor. Så det glæder mig meget, at jeg er blevet en del af et godt lokalt netværk” udtaler Dennis, der allerede har fået en god fornemmelse af netværket trods forhindringer grundet Corona ”Der er en rigtig god kemi og en god alsidig sammensætning af mennesker i netværket” fortæller Dennis.

Stort kendskab til Mellemøsten og Norge
Dennis har i mange år arbejdet med salg, ledelse og eksport og har boet fire år i Mellemøsten og tre år i Norge, hvorfor han bl.a. kan bidrage med erfaring inden for distanceledelse og fremmedkultur ”Jeg prioriterer at bidrage med min viden og hjælpe andre virksomheder i netværket” afslutter Dennis. 

Læs mere om Ledelses Forum her.