Sammen om Fremtiden – i Viborg Kommune

Når det drejer sig om infrastruktur, har Viborg to centrale projekter, der betyder noget for Viborg-området, henholdsvis rute 26 mod Aarhus og en Hærvejsmotorvej.

På tværs af politikere, fagbevægelse og et samlet erhvervsliv i Viborg Kommune er det lykkedes at forene kræfter og holdninger i et brev, der er sendt til Folketingets Transportudvalg d. 27. april 2021.

I brevet beder man om lige konkurrencevilkår i forhold til de andre større byer i Danmark.

Sammen Om Fremtiden I Viborg Kommune

Du kan læse brevet: Sammen om Fremtiden – i Viborg Kommune her:

Sammen om Fremtiden – i Viborg Kommune

En fælles appel fra lokale politikere, fagbevægelse og erhvervslivet

Viborg den 27. april 2021

Kære Politikere

Der snakkes i disse år om et Danmark i balance, og der flyttes statslige arbejdspladser ud i landet, lige som der via Landdistriktsmidler dryppes bidrag rundt til de mere tyndt befolkede områder. Det er gode initiativer, men det er ikke nok til at skabe et Danmark i balance.

Set fra et Viborg perspektiv så handler det om, at vi i vores område får de samme konkurrence-betingelser som i resten af landet. Der skal ikke være væsentligt dårligere rammevilkår for at drive virksomhed i Viborg end i Silkeborg, Herning, Randers, Aalborg eller Aarhus.

Det er ikke ny viden for nogen, at noget af det vigtigste for et driftigt erhvervsliv er infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft, og de to faktorer hænger sammen. Derfor er det også de to vigtigste områder at investere i, hvis man ønsker et Danmark i balance. Vi har tilkæmpet os nogle uddannelser til Viborg de senere år, bl.a. en Maskinmester-uddannelse og en Software-ingeniør uddannelse, men det har været på grund af en dedikeret indsats fra lokalpolitikere og erhvervsfolk, og vi har selv finansieret en stor del af omkostningerne via private investorer. Der har ikke været hjælp at hente fra Folketinget eller de partier, som taler om et Danmark i balance.

Når det kommer til infrastruktur, så er det vanskeligere, for det kan vi ikke etablere for egne midler og med eget initiativ. Her er vi afhængige af, at Folketinget er enige i, at også Viborg skal have nogle gode rammevilkår for borgere og erhvervsliv, og det er vi tydeligvis ikke lykkedes med, da der ikke er lavet betydelige infrastruktur-investeringer i Viborg området i mange årtier.

Vi har to centrale projekter, der betyder noget for Viborg, hhv. Rute 26 mod Aarhus og en Hærvejsmotorvej, og vi har akut brug for begge. Sammenlignet med Randers, Silkeborg, Herning og Horsens, så har Viborg den dårligste forbindelse til Aarhus. Det vil sige, at vores adgang til den arbejdskraft der uddannes i Aarhus, er dårligere end vores søsterbyer, og vores adgang til at kunne afsætte varer via Aarhus Havn er dårligere end erhvervslivet i de nævnte byer. Derfor er det positivt, at regeringen nu afsætter midler til en opgradering af denne vejforbindelse.

Når det gælder Hærvejsmotorvejen så er det langt fra ”blot” et Viborg projekt, for det har en stor og positiv national betydning. Det aflaster Vejle Fjord Broen og E45, det giver eksportvirksomheder bedre konkurrencevilkår, det giver et bedre grundlag for Billund Lufthavn samt for erhvervs- og turisme-udvikling i hele Vestdanmark. Samfundsforrentningen er 5,4 % for det samlede projekt fra Haderslev til Rørbæk/Sønderup – en forrentning der er bedre end de fleste udvidelsesfaser på E45 og den 3. Limfjordsforbindelse. For Viborg er motorvejsprojektet afgørende for byens og kommunens langsigtede udvikling.

Erhvervsliv og arbejdspladser er fundamentet for vores velfærd. Det gælder både nationalt og lokalt i de enkelte kommuner. Uden et sundt og udviklingsorienteret erhvervsliv, så vil en kommune som Viborg gå i bakgear, både i forhold til arbejdspladser, borgere, uddannelser, kultur og hjælp til personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Men hvordan skal Viborg Kommune kunne tilbyde attraktive og konkurrencedygtige forhold for erhvervslivet, når nabobyerne med statslig finansiering i ryggen har fået opgraderet rammevilkårene for erhvervsliv og borgere?

På tværs af Byrådet, fagbevægelse og et samlet erhvervsliv beder vi om, at Viborg får de samme konkurrencevilkår som alle andre byer og kommuner af Viborgs størrelse. Vi synes, at kravet er både fair og rimeligt.

Med Venlig hilsen

På vegne af Byrådet i Viborg Kommune:
Borgmester Ulrik Wilbek, Venstre
Niels Dueholm, Socialdemokratiet
Torsten Nielsen, Det Konservative Folkeparti
Lone Langballe, Dansk Folkeparti

På vegne af Business Viborg (tidl. VIBORGegnens Erhvervsråd) (650 medlemsvirksomheder)
Formand Martin Pedersen, JP Group

På vegne af FH Skive-Viborg (fællesorganisation for 27.000 lønmodtagere)
Formand Gert Ringgaard
Næstformand Brian Dalsgaard

På vegne af DI Silkeborg-Viborg
Formand Peter Stampe, Hjejlen A/S
Næstformand Sine Juul Praastrup, ERIK Arkitekter

Brevet i PDF format