Startup Viborg – Output og Impact

Formålet med projekt StartUp Viborg – Udvikling og styrkelse af iværksætterkultur (fremadrettet benævnt StartUp 24) har været at give støtte, vejledning og netværk til opstartsvirksomheder samt førstartere. Måden dette blev gjort på, var at lave et 8 ugers undervisningsforløb, hvor forretningsudvikling, markedsføring, salg, økonomi, jura og bæredygtig udvikling var de vigtigste elementer i undervisningen. Undervisningsforløbet blev efterfulgt af et 4 ugers forløb, hvor de deltagende virksomheder havde mulighed for at få en arbejdsplads hos Business Viborg og slutteligt fik de deltagende virksomheder og førstartere en Business Coach tilknyttet i de sidste 12 uger.

Logo EU Den Europæiske Socialfond Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Startup 24
IMG 7450 Ændret

Output og resultater/effekter efter projektafslutning

Vi fremhæver følgende resultater/effekter som værende de mest relevante:

 • StartUp 24 har medvirket til at skabe et stærkt fundament af viden og netværk blandt de deltagende virksomheder
 • Vi har, som lokal erhvervsfremmeaktør, fået mange opstartsvirksomheder tættere på og fået styrket vores relation til dem
 • 116 virksomheder og førstartere er blevet opmærksomme på erhvervsfremmesystemet i Danmark
 • Business Viborg er blevet gearet til at håndtere projekter af denne størrelse
 • Projektet har hjulpet 116 virksomheder og førstartere med at blive mere bevidste om deres egen rolle og udviklingspotentialer i deres virksomhed
 • Ud af de 116 deltagere har 93 iværksættere et aktivt cvr-nummer og har fået skabt et godt fundament til arbejdere videre med deres virksomhed. 
 • De virksomheder og førstartere, projektpartnere og organisationer, der har medvirket i projektet, er blevet bevidste om hinanden og det økosystem, vi styrket og tydeliggjort med StartUp 24
IMG 6301
To Startup 24 iværksættere, der er arbejder med deres business coach

Nogle af de vigtigste erfaringer vi har gjort os, har været, at intensive forløb for målgruppen af opstartsvirksomheder og førstartere, giver deltagerne et kæmpe løft både mht. faglig viden, tro på egne kompetencer og visheden om, at sparring og udfordring på en forretningsidé kan være enormt udbytterigt og en god tidsmæssig investering for en opstartsvirksomhed eller en førstarter, der står overfor at realisere sin forretningsidé. Business Viborg har i projektperioden fået både mundtlige og skriftlige tilkendegivelser fra deltagere med stor positivitet og glæde over at have været en del af et

læringsfællesskab og efterfølgende netværk. Flere deltagere har talt om, at man godt kan føle sig ensom i sin virksomhed og sidde med en tro om, at man er helt alene med præcis denne forretningsmæssige udfordring.

Vi har kunnet se, at StartUp 24 har haft en kæmpe impact, for relativt få midler. Dette skal også ses i det lys, at Business Viborg som organisation har udvist god forvaltning og sparsommelighed hele projektet igennem.

Afslutningsvist vil vi blot tilskynde, at flere lokale erhvervsråd kan anspores til at ansøge om EU- og erhvervsfremmemidler og lave lignende forløb.

StartUp 24-fun facts:

 • Der er blevet afviklet 8 hold siden opstarten d. 10. marts 2020
 • 2 hold er startet på webinar/Teams og et hold er afsluttet på Teams
 • 116 virksomheder og førstartere har deltaget
 • 76 kvinder har deltaget
 • 40 mænd har deltaget
 • 105 har gennemført hele forløbet
 • På Basis er der blevet undervist 96 dage og på Fast Track 18 aftener. Samlet 114 undervisningsdage
 • 12 forskellige virksomheder har stået for undervisningen på Basis/Fast Track
 • 5 Business Viborg-konsulenter og et bogholderi, har været fast tilknyttet StartUp 24
 • Vi har afholdt 6 netværksmøder med 60 deltagere som det højeste deltagerantal
 • Vi har afholdt ét digitalt netværksmøde
 • 98 % af alle deltagere vurderer i deres Slutskema, at de har forbedret deres iværksætterkompetencer efter deltagelse på StartUp 24
 • Største hold var hold 7 med 22 deltagere og mindste hold var hold 3 med 8 deltagere (Hold 3 var også ramt af forsamlingsloft på max 10 i lokalet)
 • 16 forskellige Business Coaches har været tilknyttet StartUp 24
 • Der har været etableret 29 Business Coach-grupper
 • Der har været næsten 3.000 individuelle besøg på vores side om startup 24 på hjemmesiden
 • Der har været over 200 likes på StartUp24 opslag på vores LinkedIn

Billeder fra forløbet:

IMG 6407
Ian Norman underviser sit StartUp 24 hold
StartUp 24 Viborg iværksætterne der sidder og sparrer med hinanden
IMG 7622
StartUp Netværks første møde
IMG 7450 Ændret