Udfordringen om mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft er et helt centralt tema for dansk erhvervsliv for øjeblikket. Ledigheden rasler ned og antallet af forgæves rekrutteringer er rekordhøjt. Derfor fylder dette tema også meget på Business Viborgs dagsorden, hvor vi løbende møder udfordringen med at finde kvalificerede medarbejdere hos vores medlemmer. Derfor er Business Viborg medarrangør på et stormøde omkring arbejdskraft i samarbejde med DI Silkeborg/Viborg og Viborg Kommune den 7. februar, hvor vi dels hører nogle virksomheders indsats på dette område, dels hører om forskellige initiativer, der kan være med til at løse udfordringen.

"Ambitionen er, at mødet bliver et startskud til igangsætning af en række initiativer på tværs af de lokale virksomheder. Det kan være inden for tiltrækning af mere udenlandsk arbejdskraft, bedre markedsføring af jobmuligheder i de lokale virksomheder, eller yderligere investeringer i at automatisere virksomhedernes produktion og forretningsmæssige processer," fortæller erhvervsdirektør Henrik Hansen. 

Business Viborg bliver en central aktør i processen, da det er helt nødvendigt at løse denne udfordring for at bevare den stærke udvikling og vækst i det lokale erhvervsliv.  

Der er stadig mulighed for at deltage i stormødet - sidste tilmeldingsfrist er på torsdag d. 3. februar. Læs mere her.