Viborg kommer på motorvejen – anlæg starter i 2026

Motorvej  trafik  biler

Efter mange års intens kamp, er det endelig lykkedes at få Viborg med på Danmarkskortet over motorveje.

Den netop offentliggjorte infrastrukturplan, som alle Folketingets partier bakker op om, har 50 km motorvej fra Løvel nord for Viborg til Klode Mølle ved Bording med, og anlæg af vejen skal påbegyndes i 2026.

”Det er virkelig en historisk beslutning, og jeg vil gerne takke alle de politikere og erhvervsfolk, der har kæmpet sammen med erhvervsrådet i flere årtier for at få en Hærvejsmotorvej på plads”, udtaler erhvervsdirektør Henrik Hansen, der

udover at være erhvervsdirektør også de seneste 8 år har været sekretariatschef for Hærvejskomiteen.

”Vi kan ikke undervurdere betydningen af at få Viborg på motorvejskortet, både for vores erhvervsliv og for vores ambitioner om en forstærket bosætning,” siger Henrik Hansen. ”Det har både en helt konkret og en stor psykologisk betydning i forhold til fastholdelse og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser.

Der er afsat 3,9 mia. kr. i den nye aftale til de 50 km motorvej ved Viborg. Inden anlægsprocessen går i gang, skal der gennemføres en VVM undersøgelse for at fastlægge den endelige linjeføring af vejen. 

Du kan læse mere om den positive beslutning på Hærvejsmotorvej.nu