Hærvejsmotorvej NU

Viborg skal på motorvejen

Stærkt usagligt at vækstcenteret Viborg stadig venter på motorvejsforbindelse

Danmarks sjettestørste industrikommune kigger fortsat langt efter motorvejsforbindelse, mens en ny infrastrukturplan stadig syltes for de 100.000 borgere og 50.000 arbejdspladser i Viborg Kommune.

Danmarks niendestørste kommune er desuden hele Vestdanmarks juridiske hovedstad med f.eks. Vestre Landsret, Statsadvokatur, Civilstyrelsen og Nævnenes Hus med behov for masser af højtuddannet arbejdskraft, der ofte pendler til og fra kommunen.

Viborg Kommune huser også en af landets største militære installationer, Flyvestation Karup med 3.500 arbejdspladser, samt en række store spændende virksomheder som f.eks. Grundfos, Arla, Hedeselskabet, F&H, Holmris B8 og Mammen Mejeri samt Danmarks største datacenter hos Apple. De store vækstvirksomheder har et stærkt behov for god infrastruktur i den fortsatte udvikling i et stærkt konkurrencepræget marked.

"Hos Grundfos har vi for nylig fejret 75-års jubilæum som en global virksomhed i 56 lande, men vores base for fremtidens udvikling er hovedsædet i Bjerringbro. Det kræver bl.a., at vi fortsat kan tiltrække højtuddannet arbejdskraft og levere vores varer. Her spiller bedre infrastruktur en meget væsentlig rolle," fastslår adm. direktør Mads Nipper fra Grundfos.

"Det gælder dels forbindelsen til videncentre og rekruttering i Aarhus-området via Rute 26, dels en ny midtjysk motorvej til vores fysiske eksport af varer – begge dele er vigtige for os."

Hos Mita-Teknik i Rødkærsbro, der arbejder med avanceret automation til vindbranchen og industrisektoren, er bedre vejforbindelser afgørende for, om virksomheden fortsat kan udvikle sig i området.

"Hvis vores virksomhed skulle stiftes i dag, ville man vælge en placering tæt på en motorvej. Men vi har det historiske udgangspunkt i Rødkærsbro, så vi har udviklet os på trods af en meget dårlig infrastruktur," siger bestyrelsesformand Jesper Andersen fra Mita-Teknik.

"Vi må bare erkende, at de dårlige vejforbindelser gør livet både sværere og dyrere for os, når det gælder udvikling, rekruttering og omkostninger generelt. Det får stadig stigende betydning i konkurrencen, og vi er selvfølgelig nødt til at forholde os til situationen. Desværre er det et realistisk scenarie at flytte visse funktioner, hvis vi ikke snart får en god og holdbar løsning for den fremtidige infrastruktur. Vi vil ellers meget nødigt lukke arbejdspladser her i området, men vi har først og fremmest et ansvar for virksomheden," fastslår Jesper Andersen.

God infrastruktur er også afgørende for tiltrækning af arbejdskraft og fortsat udvikling af f.eks. vækstlaget affødt fra Animation Workshop, en af verdens førende animationsskoler, samt Aarhus Universitet Foulum, et førende forskningscenter på verdensplan indenfor landbrug og fødevarer. På dette felt er Viborg også Danmarks største landbrugskommune, og det rummer i sig selv – udover alle de afledte effekter i forædlingsindustrien – et meget stort transportbehov til og fra landets næststørste kommune målt på areal.

"Viborg Kommune er – også – et vidensområde i spændende udvikling, men potentialet folder sig ikke helt ud med de nuværende trafikforhold. Her og nu gælder det opgraderingen af Rute 26 til Aarhus, hvor det hele ligger klappet og grydeklar – inklusive ekspropriationer. Så det er lige til at sætte i gang og vil straks give et stort udbytte for både området her og for udviklingen af nye vidensjob," siger borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek.

"Det løser dog ikke problemet med motorvejsforbindelse, som selvfølgelig har en anden budgetramme og tidshorisont. Men al saglighed taler for at komme videre med projektet."

Erhvervsorganisationen peger ligesom borgmesteren på, at tallene burde tale for sig selv.

"Vi kan simpelthen ikke begribe, at politikerne fortsat ignorerer de klare faktuelle forhold. 
De viser tydeligt og klart et kæmpe behov for motorvejsforbindelse til Viborg Kommune," siger formand for VIBORGegnens Erhvervsråd, adm. direktør Martin Pedersen, JP Group A/S.

Han mærker selv problemerne dagligt i sin egen virksomhed, der har været nødt til at oprette satellitlager i Tyskland for at sikre leveringstiden af komponenter til den følsomme bilindustri. En meget høj, men lige nu nødvendig omkostning for at sikre danske job i kampen mod udenlandske konkurrenter fra områder med langt bedre infrastruktur.

"Viborg er den sidste større by på Danmarks-kortet, som ikke har forbindelse til motorvej, og med den lange procestid skal vi simpelthen i gang nu. Det er stærkt usagligt og dybt ubegribeligt, at ansvarlige politikere fra ansvarlige partier med fokus på arbejdspladser, vækst og velfærd ikke kan eller vil se det. Hvad mener man egentlig med 'et Danmark i balance', når man skævvrider landet endnu mere ved ikke at sætte handling bag ordene," spørger en frustreret Martin Pedersen.

Flere facts om Viborg Kommune på efterfølgende faktablad

For uddybning og yderligere kommentarer, kontakt:

 Formand for VIBORGegnens Erhvervsråd, adm. direktør Martin Pedersen, JP Group A/S, mobil 40 68 61 61

 Direktør for VIBORGegnens Erhvervsråd, Henrik Hansen, mobil 40 13 44 74

Fakta om Viborg Kommune

Fakta om Viborg Kommune
 • Danmarks niendestørste kommune målt på indbyggertal, og den næststørste målt på areal med knap 100.000 borgere og 50.000 arbejdspladser

 • Danmarks sjettestørste industrikommune målt på antal beskæftigede med en række store og spændende virksomheder som f.eks. Grundfos, F&H, Holmris B8,
  JP Group og Mita-Teknik, AC Hydraulic, RC Beton, Bach Gruppen m.fl

 • Danmarks største landbrugskommune målt på antal bedrifter med en meget stor følgeindustri i forædlingssektoren og hjemsted for virksomheder som bl.a. Hedeselskabet, Mammen Mejeri, Samson Agro, Karup Kartoffelmelsfabrik
  og en stor afdeling af Arla Foods

 • Hele Vestdanmarks juridiske hovedstad og hjemsted for bl.a. Vestre Landsret, Statsadvokaturen, Civilstyrelsen, Nævnenes Hus samt hovedkontoret for
  Region Midtjylland

 • Hjemsted for et af verdens førende forskningscentre for landbrug og fødevarer, Aarhus Universitet Foulum

 • Hjemsted for Apple hyperscale datacenter, som fuldt udbygget bliver et af verdens største datacentre

 • Hjemsted for en af verdens førende animationsskoler, The Animation Workshop, der tiltrækker internationale eksperter og virksomheder og er udklækningsanstalt
  for nye iværksættervirksomheder inden for det kreative og visuelle område

 • Hjemsted for Flyvestation Karup - en af Danmarks største militære installationer med ca. 3.500 arbejdspladser

For uddybning og yderligere kommentarer om Viborg Kommunes erhvervsliv:

Direktør for VIBORGegnens Erhvervsråd, Henrik Hansen, mobil 40 13 44 74