Rapport for bæredygtig udvikling

Business Viborg har gennem de seneste år været involveret i forskellige initiativer, der skal skærpe erhvervslivets interesse for bæredygtighed.

Det har været i form af generel vejledning og sparring og forskellige projektaktiviteter, hvor vi har haft mulighed for at hjælpe virksomheder og iværksættere med at igangsætte konkrete initiativer og/eller investeringer, der kan styrke deres bæredygtige udvikling.

Med denne rapport forsøger vi nu "at tage vores egen medicin", hvor vi får kigget vores egen organisation og diverse processer igennem med de bæredygtige briller.

Det er vores første rapportering på dette område, og vi, at vi ikke når i mål på alle områder, men vi igangsætter en rejse, der skal føre os i den rigtige retning.

I denne første rapport handler det meget om at se på, hvor Business Viborg kan gøre en forskel i forhold til at skabe et mere bæredygtigt erhvervsliv. Det gælder internt som eksternt. Hvordan ser vores eget CO2 regnskab ud? Hvor har vi de største udfordringer og muligheder? Hvordan kan vi som organisation være med til at påvirke klimaaftrykket for hele erhvervslivet, og på hvilken måde gør vi det?

Det er nogle af de spørgsmål, vi besvarer i denne første udgave af Business Viborgs bæredygtighedsrapport.

Læs Business Viborgs Rapport for bæredygtig udvikling her