Det fortæller medlemmerne om os

Sara

Vores medlemskab hos Business Viborg giver mulighed for at opkvalificere både mig selv og vores medarbejdere indenfor en lang række områder, uden at det koster en formue. 

Herudover har vi brugt flere af konsulenterne til sparring indenfor blandt andet, strategi og udvikling.

Vi er meget glade for vores medlemskab. Jeg sidder med dejlige følelse af,  at få mere, end hvad vi betaler for.  

- Sara Lagoni, Digital Salgschef og medejer, Cars.nu

 

 

Søren Boiesen

Min virksomhed er medlem af Business Viborg, da det er med til at styrke mit netværk - ikke mindst lokalt i Viborg Kommune. Jeg har som iværksætter stødt på både små og store udfordringer, hvor det at trække på et godt netværk, har været vigtigt.

Via sparring, arrangementer og kurser har jeg mødt spændende, inspirerende og kompetente mennesker, som for mig både har gjort det nemmere og sjovere at være selvstændig. 

- Søren Bjerg Boisen, Stifter og designer, BB Designmind

 

 

Henrik Høgh

Vi er medlem af Business Viborg, fordi vi ønsker at være en del af et stærkt og samlet netværk, samt støtte op omkring det gode arbejde for bedre vilkår for virksomhederne.

Business Viborg skaber værdi for medlemmerne gennem arrangementer samt arbejdet for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed. For Viborg er det naturligt, at hvis der skabes gode rammer for erhvervslivet, er der større sandsynlighed for, at folk vælger at bosætte sig hvor arbejdspladserne findes.

- Henrik Høgh, direktør, jpbc

 

 

Billede 3 (1)

SWECO er med i Business Viborg, for at være en del af det lokale erhvervsnetværk. Vi ønsker at være synlige og bidrage med lokal udvikling, hvor vi kan, og vi ønsker at være tæt på kunderne lokalt.

Endvidere er det ledernetværk, jeg er med i, stærkt og konstruktivt, og så er der er mange givende værktøjskurser, som er super aktuelle. Det deltager vi i.  

- Ole Øster Madsen, Markedschef, Sweco

 

 

 

David

Y-connection A/S er medlem af Business Viborg, da vi ønsker at støtte op omkring det lokale erhvervsliv, uddanne vores team indenfor de gode oplæg/kurser/netværksarrangementer, som Business Viborg tilbyder.  

Business Viborg er rigtig dygtig til at ramme Y-connection A/S ift. de arrangementer/kurser der tilbydes. Derudover så synes jeg, at Business Viborg er meget proaktive og med til at vækste virksomhederne uden det er administrativt ”bøvlet”.

- David Yu, CSO og ejer, Y-Connection A/S

 

 

 

Billede 2

At være medlem hos Business Viborg betyder, at jeg har en fornemmelse af, at alt kan lade sig gøre. Den store værdi hos Business Viborg er et stort og godt netværk og muligheden for at lære noget.

Steen Bystrup, Ejer, Bystrup Entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

ejlskov.design

Medlemskabet skabt værdi for os, fordi Business Viborg har været med til at forme ejlskov.design i den spæde start af vores forretningsudvikling. Som medlemmer i dag, som SMV organisation, har vi gavn af det netværk og de sparringspartnere, Business Viborg stiller til rådighed, som kan agere som uvildige sparringspartnere for os. De relevante tilbud, vi får i forhold til arrangementer, er også værdiskabende for vores forretning og vores videre udvikling.

- Tobias og Magnus Ejlskov, Indehavere, ejlskov.design

Siden opdateres løbende