16. august 2023: Virksomhedsbesøg SAMSON AGRO A/S

Udnyttelse af næringsstoffer i naturgødning og reduktion af klimaskadelige stoffer

Fremtidens landbrug skal kunne kombinere høje udbytter med ansvarlig håndtering af naturgødning. For at lykkes med dette har landbruget brug for præcision og effektivitet.

På den baggrund fremstiller og markedsfører SAMSON i Viborg gylleudbringnings- og sprederteknologier designet til at udnytte næringsstofferne i naturgødning bedst muligt og sikre mindst muligt tab af næringsstoffer til vandmiljøet og fordampning af klimagasser.

SAMSON Smart Farming
SAMSON AGRO AS Vestermarksvej

I løbet af de seneste år er SAMSON vokset betydeligt gennem både organisk vækst og opkøb - senest af ligeledes viborgensiske GØMA. I seneste regnskabsår rundede virksomheden for første gang en vigtig milepæl med en milliardomsætning.

Kom og hør CEO Lars Henriksen fortælle hvordan stramninger af nationale gødningslove i EU og FN’s klimamål giver grund til fortsat optimisme hos SAMSON.

 


Efter introduktion af virksomheden vil der være mulighed for en rundvisning på fabrikken.

SAMSON AGRO A/S kort

  • SAMSON blev grundlagt i 1943 i Tange ved Bjerringbro, flyttede i 2005 til den nuværende fabrik på Vestermarksvej i Viborg
  • Virksomhedens produkter søger at bidrage til balancen i et bæredygtigt landbrug, der tager hensyn til både miljø og mennesker.
SAMSON TG Gyllevogn Med Nedfælder
  • I januar 2019 overtog SAMSON GROUP A/S, som SAMSON AGRO A/S er et datterselskab af, aktiviteterne i fransk-polske PICHON. Opkøbet gjorde SAMSON GROUP A/S til Europas største producent af gyllevogne.
  • I september 2021 blev den viborgensiske maskinhandel GØMA A/S en del af koncernen.
  • SAMSON GROUP A/S består i dag af fabrikantselskaber i Danmark, Frankrig og Polen samt egne handelsselskaber i Danmark og Sverige.
  • SAMSON GROUP A/S havde i regnskabsåret 2021-22 gennemsnitligt 623 medarbejdere hvoraf 331 var ansat i Viborg.
  • SAMSON GROUP A/S har siden år 1999 været ejet af midtjyske familien Glerup.

Tid: Onsdag d. 16. august 2023 kl. 14.00 - 16.30

Sted: SAMSON AGRO A/S, Vestermarksvej 25, 8800 Viborg

Hvad koster det? Gratis og forbeholdt medlemmer. Tilmelding er nødvendig!

Tilmelding nødvendig senest 10. august 2023

Tilmeld dig her

Bemærk at der opkræves et no-show gebyr ved udeblivelse uden afbud.

Fotos fra arrangementet kan blive brugt i vores markedsføringsmateriale og på vores digitale platforme - blandt andet vores LinkedIn-profil, som du kan se herDeltagerliste bliver gemt i vores database til intern statistik.

Se hvordan vi beskytter dine data her