Historien om Business Viborg gennem 80 år.

I 2021 havde Business Viborg 80-års jubilæum! Og sikke en rejse foreningen har været igennem. Initiativet til at oprette et erhvervsråd kom efter, at krisen i 30’erne var gået hårdt ud over viborgensiske virksomheder og de mange vanskeligheder, rationeringer og restriktioner, som følge af den tyske besættelse, var voldsomme.

Derfor blev det besluttet at oprette et erhvervsråd, der skulle samle erhvervsfolk i Viborg, det private erhvervsliv og bystyret. Erhvervsrådet kom til at hedde Viborg Erhvervsråd, og idémændende bag det var biografdirektør Aage Munksgaard og direktør hos Papircompagniet August Tams.

Business Viborg Logo CMYK M├©Rkgr├©N Og Lysgr├©N

Filosofien bag erhvervsrådet
Selve filosofien bag det lokale erhvervsråd var, at byen skulle betragtes som én stor forretning, hvorfor en aktiv erhvervspolitik var en fælles sag mellem private virksomheder og offentlige myndigheder.

Allerede fra start var forventningerne store til erhvervsrådet, og den første erhvervschef der blev ansat, var Albert Nilsson, der var uddannet på Handelshøjskolen med speciale i sprog og markedsanalyse. Nilsson lagde ud med at foretage forbrugsundersøgelser og tilrettelagde kampagner for Viborg som erhvervs- og turistby.

Erhvervrådets første store succes var etableringen af Erhvervrådets Boligselskab i 1942, hvor der blev opført hundredvis af lejligheder til glæde for boligsøgende borgere. Boligselskabet eksisterer stadig i dag under navnet Boligselskabet Sct. Jørgen.

Erhvervschef Albert Nilsson flyttede til Odense i 1949, og der blev ikke udnævnt en efterfølger, så de næste to årtier blev en ørkenvandring for Viborg Erhvervsråd.

60'erne
I 60’erne lå erhvervsrådet i perioder underdrejet. Der var ingen midler til kontor eller hjælp, og det var ufordelagtigt for de lokale virksomheder. 60’ene var nemlig et årti, hvor håndværkerbranchen måtte omstille sig til en automatiseret industriproduktion og hele erhvervslivet fik lempeligere afskrivningsregler og pålagt en del administration som eksempelvis moms. Dette gav virksomhedsejerne grå hår, og her havde det været fordelagtigt med et bemandet erhvervsråd, der kunne rådgive om eksportforhold, statslige cirkulærer, ny teknologi og meget andet.

70'erne
Det var først i august 1970, at der igen blev ansat en erhvervschef – denne gang Poul Nielsen. Hurtigt fik han lokaler i Stillings Gård og senere på det gamle borgmesterkontor. Dog var der både fordele og ulemper ved at være placeret i den kommunale administration. Mange troede at erhvervsrådet var et kommunalt kontor, og det var det jo absolut ikke. Derfor flyttede Viborg Erhvervsråd i marts 1974 ned i sine egne lokaler i Gamle Vagt.

80'erne
I efteråret 1980 begyndte etableringen af Forsøgsanlæg Foulum og denne institution var det største resultat erhvervsrådet havde nået til dato, da Poul Nielsen havde gået benhårdt efter at få Statens Husdyrbrugsforsøg og Forsøgslaboratoriet til Viborg-egnen. Og det var lykkedes!

I 1985 tiltrådte Kai Harbo som erhvervschef efter at Poul Nielsen gik på pension. Kai’s store projekt blev markedsføring af Viborg i det nordiske lande som ”Porten til Europa”.

Nye tider
I 1990 blev Knud Erik Larsen ansat som ny erhvervschef, og han videreførte mange af erhvervsrådets faste arrangementer, og han lagde stor vægt på et bredt samarbejde mellem alle byens rådgivende funktioner og hurtig sagsbehandling. Det blev også hans varemærke. Knud Erik var ansat helt frem til 2010, hvor hans titel imellem tiden blev ændret til Erhvervsdirektør.

I 2001 ændrede Viborg Erhvervsråd navn til Viborg-Tjele Erhvervsråd, da Viborg Erhvervsråd og Tjele Erhvervsråd blev lagt sammen.

I 2004 skete der igen en sammenlægning. Her blev Bjerringbro Erhvervsforum, Møldrup Erhvervsforening og Viborg-Tjele Erhvervsråd lagt sammen og fik navnet ViborgEgnens Erhvervsråd.

Collage 2

I 2007 blev skrivemåden ændret til VIBORGegnens Erhvervsråd.

I 2011 tiltrådte Henrik Hansen som Erhvervsdirektør, og han er også Erhvervsdirektør i dag.

Succesfulde 10’ere og 20’ere
I 2012 lancerede Business Viborg et årligt awardshow, hvor et samlet erhvervsliv hylder virksomheder, erhvervspersoner, iværksættere og erhvervstalenter, der har gjort det godt i det forløbne år.

I det seneste årti har Business Viborg været med til at tiltrække en af verdens største virksomheder – Apple – til Viborg Kommune. I den forbindelse stiftede Business Viborg i 2017 brancheforeningen Datacenter Industrien, der i dag tæller mere end 80 danske og internationale virksomheder.

I de senere år har Business Viborg udover det generelle medlemskab tilbudt forskellige former for netværk inden for ledelse, salg, online-forretning m.v. for at styrke både kompetencer og relationer på tværs af virksomhederne.

Etableringen af Investor Hub Viborg i 2018 er også en af mærkesagerne for Business Viborg. Her er ca. 35 erfarne erhvervsfolk gået sammen og skudt ca. 30 millioner ind i en fælleskasse. Det er unikt, og giver mulighed for at investere i virksomheder, hvor man har et stærkt, lokalt ejerskab.

I 2020 blev Testcenter for Udviklings- og Velfærdsteknologi (TUCV) og Center for Industri (CFI) en del af VIBORGegnens Erhvervsråd og året efter i 2021 ændredes navnet på erhvervsrådet til Business Viborg og den 1. juli 2021 flyttede organisationen ind i det nye House of Industry i Banebyen i Viborg.

Satsning på 3D-print
Med TUCV og CFI som en ny del af Business Viborg, satses der nu bl.a. på 3D-print til både private virksomheder og det offentlige sundhedsvæsen. Det betyder, at Business Viborg indtil videre har introduceret 3D-print teknologien til mere en 80 virksomheder og afdelinger på hospitalet – bl.a. via udlån af 3D-printere og vejledning i brug af teknologien. Efter flytningen til House of Industry er 3D-print området forstærket endnu mere i form af et større 3D-print center.

3D Print - Industri - Hænder

Mere fokus på bæredygtighed og tiltrækning af nye uddannelser
Business Viborg var ligeledes med til at etablere FN17 Business i 2020. FN17 Business er en forening, der hjælper små-og mellemstore virksomheder og iværksættere med at konkretisere FN17 Verdensmål og integrere dem i forretningsudvikling og drift.   

Endvidere medvirker Business Viborg til at tiltrække nye uddannelser – herunder VR/AR Software Ingeniør uddannelsen, Maskinmesteruddannelsen og HD i samarbejde med Aalborg Universitet.

Aktiv deltagelse i den visuelle industri
Business Viborg deltager også aktivt i udviklingen af Viborgs visuelle industri, som medstifter af både iværksættermiljøet Arsenalet og foreningen Viborg Visuals, der skal være med til at omsætte Viborgs udnævnelse til UNESCO Creative City til endnu flere uddannelser, flere virksomheder og flere arbejdspladser inden for det visuelle og kreative område. 

Nye muligheder i det nye domicil
Med Business Viborgs nye domicil fra 2021 på Erik Ejegods Vej i Banebyen, er der helt nye muligheder for at samle erhvervslivet, styrke fællesskabet og få både medlemmer, iværksættere og samarbejdspartnere tættere på i hverdagen.

Så den 80-årige jubilar er i god form og klar til at arbejde tæt sammen med erhvervslivet om fremtidens udfordringer.