Som tidligere annonceret offentliggør Business Viborg d. 22. april kandidater, der stiller op som formand til bestyrelsen.

Ved fristen for indsendelse af kandidatur har Business Viborg modtaget indstilling fra Gregers Johansen, Gregers Johansen Consulting i Viborg.

Vi har modtaget en beskrivelse af Gregers Johansens faglige og erhvervsmæssige baggrund, hans nuværende virke og hans tanker om formandsrollen i Business Viborg.

 

Gregers Johansen

Gregers Johansen - Kandidat til formandsposten for Business Viborg

Jeg ønsker at sætte et aftryk som en deltagende, lyttende og reflekterende formand for en bestyrelse, der arbejder aktivt for byens samlede erhvervsliv.

Viborg skal i endnu højere grad styrkes og udvikles som en udviklende og erhvervsattraktiv kommune, der fastholder og tiltrækker både virksomheder og indbyggere.

Jeg vil i tæt dialog med medlemmerne være med til at sætte dagsordenen for et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv i Viborg i et godt og udviklende samarbejde med områdets uddannelser.

Viborg har vist sig at kunne tiltrække betydende uddannelser til byen, og erhvervslivet har en vigtig rolle i at udvikle det endnu mere, derfor har jeg et ønske om, at Business Viborg skal være medvirke til at erhvervslivet tager endnu mere del i dette, for en styrkelse af hele Viborg området og dets virksomheder.

Bestyrelses - og ledelseskompetencer

 • Nuværende medlem af flere bestyrelser som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem
 • Mange års ledelseserfaring fra Grundfos Holding A/S på direktionsniveau som VP og CEO
 • International ledelseserfaring efter flere år som topleder for Grundfos i Japan, USA og Europa

Strategiske kompetencer

 • Siden 2016 arbejdet med virksomhedsudvikling som professionelt bestyrelsesmedlem og forretningsudvikler
 • Arbejdet med virksomhedsudvikling og - implementering på koncern –, regionalt - og lokalt niveau

Faglig baggrund

 • Med uddannelsen som maskinmester er jeg teknisk velfunderet og har dermed god forståelse for en bred vifte af maskin- og el-tekniske udfordringer og problemstillinger
 • Omfattende kommerciel baggrund og erfaring efter flere år, hvor jeg har arbejdet med salg og markedsføring af produkter og serviceydelser
 • God økonomisk forståelse og indsigt i virksomhedens finansielle dagsorden

Bestyrelses uddannelse

 • Board Assure: Chairman’s Certificate
 • Scandinavian Executive Institute: Executive Board Program INSEAD

Bestyrelses relevant uddannelse

 • DTU, Executive School of Business: Executive Service Management
 • CBS, Executive Awards: Strategic alliances, World Class Leadership, Innovation and Business Development
 • Aarhus Universitet: HD-enkeltfag i strategisk marketing

Du kan læse mere om Gregers Johansen her (pdf): Gregers Johansen kandidat bestyrelsesformand Business Viborg

Business Viborg vælger ny formand på ekstraordinær generalforsamling, som du kan tilmelde dig her: https://businessviborg.dk/kalender/begivenheder/ekstraordinaer-generalforsamling-business-viborg/