Hvad kom der ud af medlemstilfredshedsanalysen?

Sparring med medlemmer

Business Viborg (tidl. VIBORGegnens Erhvervsråd) har i perioden fra 12.-29. januar 2021 gennemført en medlemstilfredshedsanalyse, og her får du et indblik i resultatet og hvordan vi arbejder videre.

205 medlemsvirksomheder har besvaret analysen, hvilket svarer til 33%.

Tilfredsheden med Business Vibrg

Der er generelt en høj tilfredshed med Business Viborg på 85%, når vi ser bort fra ”ved ikke svarene”.

Tilfredsheden er især høj indenfor medarbejdernes service (imødekommenhed, tilgængelighed og opfølgning), medarbejdernes kompetencer (faglighed, evnen til at sætte sig ind i virksomhedens udfordringer mv.), interessevaretagelse (evne til at fremme erhvervslivets interesser i kommunen) og image.

Vi har rakt ud til de 2% af virksomhederne, der måtte være utilfredse (og vi har kunnet identificere), for en personlig dialog, om hvordan vi kan bedre samarbejdet.

Prioritering af indsatsområder

Analysen viser, at medlemsvirksomhederne i særdeleshed prioriterer Business Viborgs indsatsområder indenfor værdiskabelse (virksomhedernes værdi af medlemskabet), facilitering af samarbejder og det at fremme erhvervslivets interesser i området højt.

Er brugerne tilfredse med ydelserne?

På en skala fra 1-7 ligger Business Viborgs ydelsesperformance i gennemsnit på 6, hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Brugerne af Business Viborgs ydelser er især tilfredse med de arrangerede virksomhedsbesøg, netværksgrupper, kurser og med sparringen med erhvervs- og iværksætterkonsulenterne.

Business Viborg kan præsentere et godt og varieret udbud af arrangementer i 2021 – i starten mest webinarer og onlinenetværksmøder, men vi er klar med et endnu mere omfattende program, så snart vi må samles flere igen. Se mere og tilmeld dig på businessviborg.dk/arrangementer

Henvisning til eksterne

20% af respondenterne svarer, at de er blevet henvist af Business Viborg til eksterne rådgivere som f.eks. Erhvervshus Midtjylland, Udenrigsministeriet, Innovationsfonden og private rådgivere.

Business Viborg prioriterer at bygge bro mellem medlemsvirksomheder og kompetente eksterne rådgivere. Måden vi gør dette på, er ved at have et godt overblik over: Spidskompetencer i erhvervslivet, både lokalt og nationalt, finansieringsmuligheder samt samarbejdspartnere, der kan bidrage til udviklingen i området.  Jo mere dialog vi har med en medlemsvirksomhed, des bedre kender vi virksomhedens udfordringer og muligheder, hvilket giver os mulighed for at lave de bedste henvisninger. Vi er i tæt kontakt med en stor del af medlemsvirksomhederne, men vi tilstræber at fylde endnu mere i virksomhedernes hukommelse, så vi kan tilbyde endnu mere dialog og sparring. Synes du, det er for længe siden, vi har været i kontakt, så tag endelig fat i os: businessviborg.dk/om-os/medarbejdere

 Tilfredshed med Viborg Kommune

På en skala fra 1 til 7 rater respondenterne kommunens erhvervsvenlighed til 4,7, og samarbejde og sagsbehandling rates til 4,8.

Medlemmerne af Business Viborg peger i undersøgelsen på nogle konkrete idéer til at forbedre erhvervsvenligheden. En bedre servicekultur i Viborg Kommunes forvaltning og en mere opsøgende tilgang til virksomhederne, er to af de forslag, som medlemmerne peger på som de vigtigste. Det har foranlediget, at borgmester Ulrik Wilbek nu sammen med Business Viborgs direktør har valgt at besøge en række af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Målet er at komme et spadestik dybere i forhold til styrker og svagheder i kommunens samarbejde med erhvervslivet.

 Virksomhedernes arbejde med Verdensmålene

41% af medlemsvirksomhederne arbejder med Verdensmålene, og 18% vurderer Verdensmålene er centrale for forretningsudvikling og kommunikation i virksomheden. Flest virksomheder arbejder med Verdensmål nr. 7 (bæredygtig energi), 12 (forsvarligt forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats).

Nåede du ikke at besvare medlemstilfredshedsanalysen, eller har du behov for at uddybe din besvarelse, så modtager vi altid gerne dine input eller kommentarer.

Find den rette medarbejder her: businessviborg.dk/om-os/medarbejdere