Industri Netværket

Industri Netværket er et netværk for ledere og beslutningstagere i produktionsvirksomheder

Formål

Formålet for Industri Netværket er

  • At skabe et lukket forum for ledere og beslutningstagere i produktionsvirksomheder, hvor man kan få en professionel sparring fra ligesindede i forbindelse med de udfordringer man stilles overfor i det daglige. Det gælder faglige såvel som ledelsesmæssige problemstillinger
3D Print - Industri - Hænder
  • At løfte og inspirere deltagerne til faglig og personlig udvikling ved hjælp af erfaringsdeling, best practice, ny teknologi, optimering, effektivisering, tendenser og ledelsesværktøjer

  • At forbinde lokale nøglepersoner fra industri- og produktionsvirksomheder i deres eget netværk

Formålet er ikke at sælge egen virksomheds produkter eller ydelser

Sammensætning

Som medlem af Industri Netværket vil du blive udfordret samt modtage og give værdifuld sparring med gruppens øvrige medlemmer.

Stillingsniveauet er begrænset til personer fra industrivirksomheders ledelsesniveau, der primært har fokus på produktion, produktudvikling, service og kvalitet. F.eks. fabriks-, produktions-, teknisk, udviklings- eller service chef/direktør.

Det er et krav, at virksomheden er medlem af Business Viborg og deltageren enten arbejder eller bor indenfor Viborg Kommunes grænser.

Fortrolighed

Deltagerne er enige om, at de oplysninger og det materiale, som en deltager overlader til de andre deltagere, er at betragte som forretningshemmeligheder, i det omfang oplysningerne ikke er offentligt tilgængeligt.

Netværksmøder

I netværkssammenhæng hænger udbyttet tæt sammen med indsatsen. Business Viborg giver dig rammerne, men et reelt udbytte forudsætter, at du rent faktisk møder op, er forberedt og åben, byder ind og giver noget af dig selv. Ligesom du har forventninger til dit udbytte af deltagelsen, så har resten af gruppen også forventninger til dig!

For derfor at sikre størst udbytte for deltagerne, der alle er travle mennesker, vil der som udgangspunkt være ”mødepligt”. Dvs. vi forventer, at du deltager i min 4 årlige møder.

Netværksmøder afholdes hos Business Viborg i House of Industry og på skift hos medlemsvirksomhederne.

Netværkslederen aftaler overordnede temaer for de enkelte netværksmøder med medlemmerne af netværket. 

Netværksleder

Industri Netværket bliver ledet af en erfaren og kompetent netværksleder, der selv har været eller er beskæftiget i industrien, enten som direktør og/eller bestyrelsesmedlem. Netværkslederen deltager som et ligeværdigt medlem af gruppen. Netværkslederen har ansvaret for, at gruppens medlemmer får et udbytterigt forløb og sikrer det praktiske er på plads før og efter møderne.

Det er også netværkslederens ansvar og arbejde, at der løbende holdes kontakt til de enkelte deltagere mellem møderne.

Forudsætning

For at blive en del af Industri Netværket skal du udfylde en kort profil, der beskriver hvilke kompetencer og forventninger du har til netværket og de øvrige deltagere.  

Pris for medlemskab af Industri Netværket

7.350 kr. pr. år. pr. person ekskl. moms og inkl. forplejning.

Beløbet forfalder i januar. Sker din indmeldelse i løbet af året, betales forholdsvist.

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til Business Viborg på info@buvi.dk inden d. 1. oktober, i en igangværende kalenderperiode.